Privatlivspolitik

for Lyd-kur.dk

Jeg mener, at det er vigtigt at værne om privatlivets fred. Derfor bestræber jeg mig på at beskytte dine personoplysninger bedst muligt, når du bruger mine produkter og services. I denne privatlivspolitik kan du læse, hvordan siden håndterer dine persondata, og hvilke rettigheder du har over de persondata, du afgiver.

Jeg kan til enhver tid opdatere min privatlivspolitik, fx hvis jeg skifter systemer eller procedurer.
Privatlivspolitikken er senest opdateret: 30.03.2021

Kontakt og dataansvarlig

Lyd-kur.dk er dataansvarlig for de persondata, der behandles i forbindelse med, at du er kunde. Du kan kontakte mig, hvis du har spørgsmål til persondatapolitikken, eller hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder. Se afsnittet længere nede om dine rettigheder.

Lyd-kur.dk
Att.: Anne Juul Wallin
Borrelyngen 8
2770 Kastrup
CVR nr.: 31387744
E-mail: aku-kur@mail.dk

Hvilke persondata indsamles og hvorfor?

Når du køber produkter fra Lyd-kur.dk indsamles data. Der indsamles og behandles kun data, som du selv afgiver. Der indhentes ikke data fra andre, og anvender ikke profilering eller automatiserede beslutninger.

Formålet med at indsamle og behandle dine data er at:

  • Give dig adgang til tjenester, som du har anmodet om eller købt af mig
  • Tilpasse indhold så det passer til dig
  • Forbedre hjemmesiden
  • Kontakte dig med opdateringer til vores hjemmeside, produkter og tjenester
  • Kontakte dig med markedsføring og reklame, som kunne være af interesse for dig

Du kan læse flere detaljer om de data som indsamles og behandles herunder:

Når du besøger hjemmesiden

Formål
Når du besøger www.lyd-kur.dk, opsamler cookies information om din adfærd på siden med det formål at forbedre oplevelsen på hjemmesiden, og for at kunne lave mere målrettet markedsføring. Du kan læse mere om cookiepolitikken her www.lyd-kur.dk/cookiepolitik

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger
Det er nødvendigt at analysere performance af hjemmesiden, og derfor vurderes det, at det har legitim interesse til at behandle disse oplysninger, da opsamling og videregivelse af besøgsadfærd på hjemmesiden ikke bryder med de besøgendes grundlæggende rettigheder. Hvis du ikke ønsker, at din adfærd på hjemmesiden registreres, kan du slå cookies fra.

Læs her hvordan du kan slå cookies fra: https://minecookies.org/cookiehandtering/

Kategorier af personoplysninger og deres kilde
De persondata der indsamles er ip-adresse samt information om, hvilke sider der besøges og hvilke knapper der klikkes på.

Modtagere af personoplysninger
Der videregives indirekte og direkte personoplysninger (ip-adresser) til Google og Facebook. Begge firmaer er i USA, og er en del af EU’s certificeringsaftale “Privacy Shield”, som sikrer at firmaerne behandler persondata i henhold til gældende EU lovgivning.

Opbevaring af personoplysninger
Da data videregives til tredjepart (Facebook og Google) har jeg ikke kontrol over hvornår de slettes. For mere information henviser der til Googles persondatapolitik og Facebooks persondatapolitik.

Links til andre hjemmesider
Min hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider. Jeg er ikke ansvarlige for disse hjemmesider og deres indsamling af personoplysninger. Det anbefales, at du læser hjemmesidernes cookie og privatlivspolitik, før du eventuelt afgiver persondata.

Når du bruger kontaktformularen på hjemmesiden eller sender en e-mail

Formål
Hvis du sender en besked til mig via kontaktformularen på hjemmesiden, behandles dine personoplysninger med det formål at kunne svare på din henvendelse.

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger
Det vurderer at behandlingen af dine oplysninger er af legitim interesse, da du selv har oplyst dine informationer med formålet at blive kontaktet af mig.

Kategorier af personoplysninger og deres kilde
Der indsamles navn og e-mail adresse, samt den besked du skriver til mig.

Modtagere af personoplysninger
Oplysningerne videregives ikke til andre uden for virksomheden. Oplysningerne opbevares og behandles af min databehandler Simply.com. Jeg har indgået en databehandleraftale med Simply.com og de kan ikke bruge dine data til egne formål, men handler kun ud fra min instruks. De er også underlagt persondata lovgivningen og skal de derfor følge persondataforordningen.

Opbevaring af personoplysninger
Jeg gennemgår og sletter løbende e-mails, når der ikke længere er behov for at opbevare dem til juridiske, forretningsmæssige eller skattemæssige formål.

Facebook & Messenger
Du har mulighed for at kommunikere med mig over Facebook og Messenger. Hvis du deler oplysninger med mig over Facebook eller Messenger, er det Facebooks privatlivspolitik der gælder. Jeg anbefaler derfor, at du kontakter mig via mail i stedet for Messenger, og at du aldrig sender følsomme informationer over Facebook eller Messenger. Hvis du kommunikerer på min Facebookside Aku-kur, beder jeg ligeledes om, at du undgå at dele personfølsomme oplysninger.
Dine rettigheder
Når du oplyser dine persondata har du som udgangspunkt rettigheder ifølge Persondataforordningen og andre love. Såfremt du ønsker at gøre brug af en af nedenstående rettigheder, er du velkommen til at kontakte mig på aku-kur@mail.dk

Retten til at tilbagekalde samtykke til behandling af dine data
Du har ret til at tilbagekalde dit samtykke, til at jeg må bruge dine persondata. Du sender en mail med din anmodning til: aku-kur@mail.dk. Jeg kan dog beholde de persondata som er nødvendige for at opfylde vores indbyrdes aftaler og overholde eventuelle juridiske forpligtelser.

Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
Du har ret til at blive informeret omkring de persondata jeg behandler vedrørende dig og hvordan de behandles.

Retten til indsigt i egne personoplysninger
Du har ret til at anmode om bekræftelse på, at dine persondata bliver behandlet samt at få indsigt i de data der behandles om din person.

Retten til berigtigelse
Såfremt de data der behandles om dig, er mangelfulde eller urigtige, har du ret til at berigtige disse.

Retten til sletning (retten til at blive glemt)
Du har som udgangspunkt ret til at få slettet dine personoplysninger, hvis én af en række betingelser, der nævnes i databeskyttelsesforordningen, er opfyldt.

Retten til begrænsning af behandling
Du har ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, hvis én af en række betingelser er opfyldt.

Retten til dataportabilitet (udlevering af data).
Du har ret til at anmode om, at modtage dine data i almindeligt anvendt format.

Retten til at gøre indsigelse
Du har ret til at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger.

Retten til ikke at være genstand for automatisk behandling
Du har ret til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse udelukkende baseret på automatisk behandling, herunder profilering.

Retten til at klage
Du har ret til at klage til datatilsynet, såfremt dine data ikke bliver behandlet i overensstemmelse med loven.

For yderligere om dine rettigheder, henvises til Vejledning om de registreredes rettigheder som findes på datatilsynets hjemmeside.

Hvordan beskyttes dine data
Der tilstræbes at behandle dine persondata med høj sikkerhed. Derfor har jeg to-faktor godkendelse og stærke koder til alle systemer, som indeholder persondata. Der printes aldrig persondata, og de slettes fra systemerne, når der ikke længere er behov for dem. Jeg har desuden antivirus installeret både på min arbejdscomputere, samt indbygget i vores mailprogram.
Lydfiler i din kurv
  • Din kurv er tom
0